Τραπέζια-Βάσεις-Επιφάνειες | Skarakis Line

.

Ενεργά φίλτρα

45,08 €

ΒΆΣΗ ΔΑΜΩΝ Μεταλλική για επαγγελματική χρήση.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 4 ΤΕΜΆΧΙΑ

45,08 €

ΒΑΣΗ DELTA 3 Μεταλλική για επαγγελματική χρήση.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 4 ΤΕΜΆΧΙΑ

48,39 €

ΒΑΣΗ ALFA T2 60x80cm, Μεταλλική για επαγγελματική χρήση.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 4 ΤΕΜΆΧΙΑ

74,19 €

ΒΑΣΗ bar ASTARTI, από μέταλλο και ξύλο για επαγγελματική χρήση.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 4 ΤΕΜΆΧΙΑ

68,55 €

ΒΑΣΗ bar VIRGO, από μέταλλο και ξύλο για επαγγελματική χρήση.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 4 ΤΕΜΆΧΙΑ

69,35 €

ΒΑΣΗ LIGHT STAND, από μέταλλο για επαγγελματική χρήση.

Η τιμή ισχύει μόνο για την βάση.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 4 ΤΕΜΆΧΙΑ

91,13 €

ΒΑΣΗ ZARTINIERA, από μέταλλο για επαγγελματική χρήση.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 4 ΤΕΜΆΧΙΑ

45,97 €

ΒΑΣΗ LUPUS , από μέταλλο για επαγγελματική χρήση.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 4 ΤΕΜΆΧΙΑ

40,00 €

ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ALFA T , από μέταλλο για επαγγελματική χρήση.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 4 ΤΕΜΆΧΙΑ

36,21 €

ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ TRITON , από μέταλλο για επαγγελματική χρήση.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 4 ΤΕΜΆΧΙΑ

43,95 €

ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ TRITON 4, από μέταλλο για επαγγελματική χρήση.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 4 ΤΕΜΆΧΙΑ

79,84 €

ΒΑΣΗ BAR ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ LAIS, από μέταλλο για επαγγελματική χρήση.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 4 ΤΕΜΆΧΙΑ

125,00 €

ΒΑΣΗ BAR ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ FENCE 120x41cm, από μέταλλο για επαγγελματική χρήση.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 4 ΤΕΜΆΧΙΑ

125,00 €

ΒΑΣΗ BAR ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ CAMERON 120x48cm, από μέταλλο για επαγγελματική χρήση.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 4 ΤΕΜΆΧΙΑ

125,00 €

ΒΑΣΗ STAND ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ CAMERON 120x40cm, από μέταλλο για επαγγελματική χρήση.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 4 ΤΕΜΆΧΙΑ

41,94 €

ΒΑΣΗ BAR ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ TRITON, από μέταλλο για επαγγελματική χρήση.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 4 ΤΕΜΆΧΙΑ

48,39 €

ΒΑΣΗ BAR ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ DELTA , από μέταλλο για επαγγελματική χρήση.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 4 ΤΕΜΆΧΙΑ

79,03 €

ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ COFFEE TABLE , από μέταλλο για επαγγελματική χρήση.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 4 ΤΕΜΆΧΙΑ

0